آموزشکده مد اسمارت

در صورت ارسال نظر خود در مورد محصولات و خدمات ارائه شده در سایت، ایمیل کد تخفیف ویژه برای شما ارسال خواهد شد که می توانید محصولات مورد نظر خود را با تخفیف بیشتری خریداری کنید

دسته: نقد و بررسی محصول

فیلم های لکچریو (lecturio)| مد اسمارت
گوشی پزشکی MDF | مد اسمارت
بهترین ترجمه فیزیولوژی گایتون
کتاب های افورتلس (effortless medicine)
کتاب اطلس آناتومی
کتاب های نمودارنامه انتشارات علمی سنا
بهترین ترجمه کتاب آناتومی گری
بافت شناسی جان کوئیرا 2018
کتاب آسیب شناسی رابینز 2018 (نقد و بررسی)
کتاب معاینات فیزیکی باربارا بیتز (نقد و بررسی)