دانلودکده

در صورت ارسال نظر خود در مورد محصولات و خدمات ارائه شده در سایت، ایمیل کد تخفیف ویژه برای شما ارسال خواهد شد که می توانید محصولات مورد نظر خود را با تخفیف بیشتری خریداری کنید

دسته: دانلودکده

وبینار کاربردی CPR
وبینار طراحی مطالعه و انواع مطالعات
وبینار معرفی گرایش های ارشد پرستاری
وبینار بررسی کرونا دلتا
وبینار آشنایی با چگونگی اختراع و ثبت اختراع (صفرتا صد اختراع)
وبینار آشنایی با چگونگی اختراع و ثبت اختراع (صفرتا صد اختراع)
وبینار طراحی پرسشنامه،روایی و پایایی
وبینار آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)
وبینار چطور یک مقاله علمی بخوانیم
وبینار تازه های نانو در علوم پزشکی