فیلم های لکچریو

نمایش 13–24 از 30 نتیجه

 • فیلم های جراحی لکچریو - مداسمارت
  50%
  تخفیف

  فیلم های جراحی لکچریو (Lecturio)

  فیلم های جراحی لکچریو (Lecturio) با یکی دیگه از مجموعه آموزش پزشکی فیلم های لکچریو، یعنی فیلم های جراحی لکچریو که اهمیتش اگر از سایر ویدیو ها ( مثل فیلم های اطفال لکچریو  یا فیلم های زنان و مامایی لکچریوو )...


  20,000 تومان

  2

 • فیلم های اطفال لکچریو -مداسمارت
  50%
  تخفیف

  فیلم های اطفال لکچریو (Lecturio)

  فیلم های اطفال لکچریو (Lecturio) با یکی دیگه از مجموعه آموزش پزشکی فیلم های لکچریو، یعنی فیلم های اطفال لکچریو که اهمیتش اگر از سایر ویدیو ها ( مثل فیلم های رادیولوژی لکچریو  یا فیلم های زنان و مامایی لکچریوو )...


  20,000 تومان

  1

 • فیلم های زنان و مامایی لکچریو - مداسمارت
  50%
  تخفیف

  فیلم های زنان و مامایی لکچریو (Lecturio)

  فیلم های زنان و مامایی لکچریو (Lecturio) با یکی دیگه از مجموعه آموزش پزشکی فیلم های لکچریو، یعنی فیلم های زنان و مامایی لکچریو که اهمیتش اگر از سایر ویدیو ها ( مثل فیلم های رادیولوژی لکچریو  یا فیلم های روانپزشکی...


  20,000 تومان

  1

 • فیلم های رادیولوژی لکچریو - مداسمارت
  50%
  تخفیف

  فیلم های رادیولوژی لکچریو (Lecturio)

  فیلم های رادیولوژی لکچریو (Lecturio) با یکی دیگه از مجموعه آموزش پزشکی فیلم های لکچریو، یعنی فیلم های رادیولوژی لکچریو که اهمیتش اگر از سایر ویدیو ها ( مثل فیلم های نورولوژی لکچریو  یا فیلم های روانپزشکی لکچریوو ) بیشتر...


  20,000 تومان

  2

 • فیلم های روانپزشکی لکچریو - مداسمارت
  50%
  تخفیف

  فیلم های روانپزشکی لکچریو (Lecturio)

  فیلم های روانپزشکی لکچریو (Lecturio) با یکی دیگه از مجموعه آموزش پزشکی فیلم های لکچریو، یعنی فیلم های روانپزشکی لکچریو که اهمیتش اگر از سایر ویدیو ها ( مثل فیلم های نورولوژی لکچریو  یا فیلم های بیماریهای عفونی لکچریو )...


  20,000 تومان

  2

 • فیلم های نورولوژی لکچریو - مداسمارت
  50%
  تخفیف

  فیلم های نورولوژی لکچریو (Lecturio)

  فیلم های نورولوژی لکچریو (Lecturio) با یکی دیگه از مجموعه آموزش پزشکی فیلم های لکچریو، یعنی فیلم های نورولوژی بالینی لکچریو که اهمیتش اگر از سایر ویدیو ها ( مثل فیلم های ژنتیک پزشکی لکچریو  یا فیلم های بیماریهای عفونی...


  20,000 تومان

  1

 • فیلم های بیماریهای عفونی لکچریو - مداسمارت
  50%
  تخفیف

  فیلم های بیماریهای عفونی لکچریو (Lecturio)

  فیلم های بیماریهای عفونی لکچریو (Lecturio) خوب خوب خووب این بار با یکی دیگه از مجموعه آموزش پزشکی فیلم های لکچریو، یعنی فیلم های بیماری های عفونی لکچریو که اهمیتش اگر از سایر ویدیو ها ( مثل فیلم های ژنتیک...


  20,000 تومان

  1

 • فیلم های ژنتیک پزشکی لکچریو
  50%
  تخفیف

  فیلم های ژنتیک پزشکی لکچریو (Lecturio)

  فیلم های ژنتیک پزشکی لکچریو (Lecturio) در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از مجموعه آموزش پزشکی فیلم های لکچریو، یعنی فیلم های ایمنی شناسی لکچریو که اهمیتش اگر از سایر ویدیو ها ( مثل فیلم های ایمنی شناسی لکچریو  یا...


  20,000 تومان

  3

 • فیلم های بیولوژی سلولی مولکولی لکچریو
  50%
  تخفیف

  فیلم های بیولوژی سلولی مولکولی لکچریو (Lecturio)

  فیلم های بیولوژی سلولی مولکولی لکچریو (Lecturio) در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از مجموعه آموزش پزشکی فیلم های لکچریو، یعنی فیلم های بیولوژی سلولی مولکولی لکچریو که اهمیتش اگر از سایر ویدیو ها ( مثل فیلم های ایمنی شناسی...


  20,000 تومان

  3

 • فیلم های ایمنی شناسی لکچریو
  50%
  تخفیف

  فیلم های ایمنی شناسی لکچریو (Lecturio)

  فیلم های ایمنی شناسی لکچریو (Lecturio) در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از مجموعه آموزش پزشکی فیلم های لکچریو، یعنی فیلم های ایمنی شناسی لکچریو که اهمیتش اگر از سایر ویدیو ها ( مثل فیلم های بیوشیمی لکچریو  یا فیلم...


  20,000 تومان

  4

 • فیلم های بافت شناسی لکچریو
  50%
  تخفیف

  فیلم های بافت شناسی لکچریو (Lecturio)

  فیلم های بافت شناسی لکچریو (Lecturio) در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از مجموعه آموزش پزشکی فیلم های لکچریو، یعنی فیلم های بافت شناسی لکچریو که اهمیتش اگر از سایر ویدیو ها ( مثل فیلم های بیوشیمی لکچریو  یا فیلم...


  20,000 تومان

  7

 • فیلم-های-بیوشیمی-لکچریو
  50%
  تخفیف

  فیلم های بیوشیمی لکچریو (Lecturio)

  فیلم های بیوشیمی لکچریو (Lecturio) در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از مجموعه آموزش پزشکی فیلم های لکچریو، یعنی فیلم های بیوشیمی لکچریو که اهمیتش اگر از سایر ویدیو ها ( مثل فیلم های آناتومی لکچریو  یا فیلم های جنین...


  20,000 تومان

  10

کامنت بزار، تخفیف بگیر