شروط ۶ دانشگاه علوم پزشکی در پذیرش دانشجوی انتقالی و میهمان

به گزارش خبرنگار مهر، نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی صرفاً بر اساس سامانه انجام می‌گیرد. این سامانه از ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸ فعال شده است و دانشجویان تا ۱۵ خرداد ۹۸ فرصت دارند که درخواست خود را در سامانه ثبت کنند.

سامانه ثبت نام میهمانی دانشجویان به نشانی http://guest.behdasht.gov.ir و سامانه ثبت نام دانشجویان انتقالی به نشانی http://transmission.behdasht.gov.ir است.

بر اساس برنامه اعلام شده دانشگاه‌ها و یا دانشکده‌های علوم پزشکی که در نیمسال اول ۹۹-۹۸ پذیرش دانشجوی میهمانی یا انتقال ندارند بایستی اطلاع رسانی‌های لازم را در این خصوص به انجام رسانند.

طبق آئین نامه آموزشی نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی در نیمسال اول تحصیل دانشجویان ممنوع است و دانشجویان باید حداقل بعد از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه خود نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

از جمله شرایط میهمانی و انتقالی بیماری صعب العلاج همراه با تأیید پزشک مربوطه، کفالت دانشجوی پسر همراه با مدرک معتبر، ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر بعد از قبولی دانشگاه به تبعیت از محل کار همسر است.

دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره پذیرش دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقال اعلام کرده است که تنها دانشجو به صورت میهمان می‌پذیرد و دانشجویان متقاضی می‌توانند تا ۱۵ خردادماه سال جاری در سامانه میهمان ثبت نام کنند. این دانشگاه تاکید کرد در هیچ یک از مقاطع تحصیلی دانشجوی انتقالی نمی‌پذیرد. شرایط پذیرش میهمان نیز به صورت اطلاعیه در دانشگاه اعلام شده است.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز اعلام کرد که تنها دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی از این دانشگاه به سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند از طریق سامانه‌های اعلام شده ثبت نام کنند. این دانشگاه برنامه‌ای برای انتقال یا میهمانی به دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام نکرده است.

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اعلام کرده است که سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت نیمسال اول ۹۹-۹۸ بر اساس زمان بندی مشخص فعال خواهد بود اما مدیران گروه‌های آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی، تصویربرداری پزشکی، هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اعلام کرده اند به علت کمبود فضای آموزشی قادر به پذیرش دانشجوی انتقالی و میهمان نیستند.

دانشگاه علوم پزشکی قم مصوبه هیئت امنای این دانشگاه را اعلام کرده است که از یکسال گذشته کلیه دانشجویان متقاضی میهمان و انتقالی ملزم به پرداخت شهریه تعیین شده به دانشگاه مقصد هستند. دانشجوی شهریه پرداز باید قبل از ارائه درخواست انتقال یا میهمانی به سایر دانشگاه‌ها، بدهی خود را تسویه کنند.

دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز به دانشجویان اعلام کرده است که درخواست متقاضیان انتقال و میهمانی دانشجویانی که خارج از شرایط آئین نامه پذیرش می‌شوند صرفاً در قالب ظرفیت مازاد (شهریه پرداز) بررسی خواهد شد ضمناً شهریه متناسب با رشته، مقطع، نوع درس بوده که مبلغ آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

این دانشگاه اعلام کرده است که برای میهمانی ضروری است دانشجو در مقطع کارشناسی حداقل یک نیمسال و در مقطع دکتری عمومی حداقل دو نیمسال تحصیلی را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد و میانگین کل نمرات دانشجو در دانشگاه مبدأ حداقل ۱۶ باشد.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی البرز تاکید کرده است انتقال در مقطع کارشناسی ارشد ممنوع است و بررسی درخواست انتقال دانشجویان مستلزم سابقه میهمانی حداقل یک ترم با معدل ۱۶ است که در صورت وجود ظرفیت خالی و امکان پذیرش، دانشجویان در ابتدا در این دانشگاه میهمان شده تا پس از ارزیابی علمی و اخلاقی نسبت به انتقال دانشجو در ترم‌های بعدی اقدام می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ‬ نیز یادآور شده است درخواست‌هایی که خارج از بازه زمانی مذکور و یا غیر از این روش و یا به صورت دستی یا حضوری ارائه شود، فاقد اعتبار بوده و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد و عیناً برگشت داده می‌شود. این دانشگاه به دلیل ازدیاد دانشجو و کمبود فضای آموزشی و محدودیت شدید پذیرش شورای نقل و انتقالات خود را سالی یک مرتبه در تابستان برگزار می‌کند.

متقاضیان میهمانی و یا انتقال برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹۸‏-۹۸ باید درخواست‌های خود را به همراه موافقت دانشگاه مبدا صرفاً در سامانه و بازه زمانی اعلام شده ثبت کنند و نتایج مصوبات شورای نقل و انتقالات در شهریور ماه سال جاری از طریق سامانه مربوط به اطلاع کلیه متقاضیان خواهد رسید.

دیدگاه‌ها 0

*
*

پشتیبان آنلاین واتساپ