شیوه های پرداخت

شیوه های پرداخت

مشتریان می توانند وجه سفارش خود را بصورت آنلاین یا کارت به کارت پرداخت نمایند.

 روش های پرداخت

  • شماره حساب : 5909240189  بانک ملت به نام علیرضا حزبه نژاد (جهت واریز به صورت مستقیم از شعب بانک ملت)
  • شماره کارت : 6104337758305864 به نام علیرضا حزبه نژاد (جهت واریز مبلغ فاکتور به صورت انتقال وجه بانک از طریق دستگاه های عابر بانک)
  • انتقال وجه کارت اعتباری از طریق درگاه های اینترنتی سایت