دانلودکده

در صورت ارسال نظر خود در مورد محصولات و خدمات ارائه شده در سایت، ایمیل کد تخفیف ویژه برای شما ارسال خواهد شد که می توانید محصولات مورد نظر خود را با تخفیف بیشتری خریداری کنید

دانلود pdf بیوشیمی مصور لیپینکات

دانلود pdf بیوشیمی مصور لیپینکات

دانلود pdf بیوشیمی مصور لیپینکات

ویژگی منحصر به فرد کتاب بیوشیمی مصور لیپینکات این است که در آن از نقشه های مفهومی استفاده شده است. این نقشه ها برای این است تا روابط بین ایده ها و ارتباطات بین مفاهیم را به صورت گرافیکی نشان دهند. بنابراین دانشجویان می تواند به راحتی بهترین راه ها را برای کمک به ادغام اطلاعات جدید با دانش قبلی خود پیدا کنند.(برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب توجه کنید)

 Lippincott Biochemistry 2021

 

دیباچه

بیوشیمی مطالعه نحوه استفاده بدن از مواد مغذی موجود در رژیم غذایی برای ایجاد بلوک های ساختمانی ، سوخت ها و مولکول های ارتباطی برای سلول ها است. همچنین شامل فرایندهایی است که ما مواد شیمیایی را در بدن خود تبدیل می کنیم و مواد شیمیایی را از بدن خود دفع می کنیم. این کتاب مروری خلاصه و گویا از این مکانیسم های پیچیده را ارائه می دهد. با انجام این کار ، کتاب همچنین نمونه هایی از یک ابزار مفید سازمانی به نام نقشه مفهومی را ارائه می دهد. در اینجا توضیحی درباره نقشه های مفهومی آورده شده است تا بتوانید هنگام مطالعه بیوشیمی از آنها استفاده کنید و شاید نقشه های مفهومی خود را در مطالعات خود ایجاد کنید.

مفهوم نقشه ها

دانشجویان بعضی اوقات بیوشیمی را به عنوان لیستی از واقعیت ها یا معادلاتی که باید بخاطر بسپارند ، در نظر می گیرند نه به جای مجموعه ای از مفاهیم که باید در متن کل فرد درک شوند. جزئیات ارائه شده برای غنی سازی درک این مفاهیم ناخواسته به حواس پرتی تبدیل می شود. آنچه به نظر می رسد از دست رفته است ، یک راهنما یا نوع نقشه راه است – طرحی که دانش آموز را درکی از چگونگی قرار گرفتن موضوعات مختلف در کنار هم قرار دادن یک داستان فراهم می کند.

در این متن ، یک سری نقشه های مفهومی بیوشیمیایی ایجاد شده است تا روابط بین ایده ها و ارتباطات بین مفاهیم را به صورت گرافیکی نشان دهد. این موارد در پایان هر فصل برای نشان دادن چگونگی گروه بندی یا سازماندهی اطلاعات ارائه شده است. بنابراین نقشه مفهومی ابزاری برای تجسم ارتباطات بین مفاهیم است. مواد به صورت سلسله مراتبی و با دربرگیرنده ترین ، کلی ترین مفاهیم در بالای نقشه و مفاهیم خاص تر و کمتر عمومی در زیر قرار گرفته شده اند. نقشه های مفهومی به طور ایده آل به عنوان الگوها یا راهنماهایی برای سازماندهی اطلاعات عمل می کنند ، بنابراین دانش آموز می تواند به راحتی بهترین راه ها را برای کمک به ادغام اطلاعات جدید با دانش قبلی خود پیدا کند. نقشه مفهوم در زیر شرح داده شده است.

دانلود pdf بیوشیمی مصور لیپینکات

الف: جعبه ها و پیوندها

مربیان مفاهیم را به عنوان “نظم منظم در رویدادها یا اشیا” تعریف می کنند. در نقشه های بیوشیمیایی ، مفاهیم شامل انتزاع (به عنوان مثال ، انرژی آزاد) ، فرایندها (به عنوان مثال ، فسفوریلاسیون اکسیداتیو) و ترکیبات (به عنوان مثال ، گلوکز 6- فسفات) است. این مفاهیم تعریف شده با ایده اصلی که در بالای صفحه قرار دارد اولویت بندی می شوند. سپس مفاهیمی که از این ایده اصلی ناشی می شوند ، در جعبه هایی ترسیم می شوند (شکل ، قسمت A را ببینید). اندازه نوع نشان دهنده اهمیت نسبی هر ایده است. خطوط بین جعبه های مفهوم ترسیم می شوند تا نشان دهند که به هم مرتبط هستند. برچسب روی خط رابطه بین دو مفهوم را تعریف می کند ، به طوری که به عنوان یک جمله معتبر خوانده می شود (به عنوان مثال ، اتصال معنی ایجاد می کند). خطوط با نوک پیکان نشان می دهد که در کدام جهت اتصال باید خوانده شود.

ب: پیوند به قسمتهای دیگر نقشه

برخلاف نمودارهای جریان خطی یا رئوس مطالب ، نقشه های مفهومی ممکن است حاوی پیوندهای عرضی باشند که به خواننده اجازه می دهد روابط پیچیده بین ایده های ارائه شده در قسمت های مختلف نقشه (شکل ، بخش B) یا بین نقشه و سایر فصل های این کتاب را مشاهده کنید (نگاه کنید به شکل ، قسمت C) یا کتابهای دیگر از مجموعه بررسی های مصور لیپینکات (به عنوان مثال ، بررسی های مصور لیپینکات: زیست شناسی سلولی و مولکولی).

این پیوندها می تواند به شناسایی مفاهیمی که بیش از یک موضوع در بیوشیمی هستند ، کمک می کند و دانشجویان را قادر می سازد تا در شرایط بالینی و معاینات حرفه ای مجوز که نیاز به ادغام مواد دارند ، موثر باشند. این نقشه ها با پیوندها ، برخلاف ارجاع متقابل در متن و مفاهیم خطی ، یک کمک بصری برای نمایش روابط غیر خطی بین واقعیت ها فراهم می کنند. اولین نمونه نقشه مفهومی کامل را می توان در انتهای فصل 1 یافت (شکل 1.13).

دانلود pdf بیوشیمی مصور لیپینکات

 

Lippincott illustrated reviews: Biochemistry (Eighth Edition)

 

pdf بیوشیمی مصور لیپینکات 2021 – بخش ها 

بخش اول: Protein Structure and Function – ساختار و عملکرد پروتئین

بخش دوم: Bioenergetics and Carbohydrate Metabolism – انرژی زیستی و متابولیسم کربوهیدرات

بخش سوم: Lipid Metabolism – متابولیسم لیپید

بخش چهارم: Nitrogen Metabolism – متابولیسم نیتروژن

بخش پنجم: Integration of Metabolism – ادغام متابولیسم

بخش ششم: Medical Nutrition – تغذیه پزشکی

بخش هفتم: Storage and Expression of Genetic Information – ذخیره و بیان اطلاعات ژنتیکی

دانلود pdf بیوشیمی مصور لیپینکات

pdf بیوشیمی مصور لیپینکات 2021 – تصاویر

دانلود pdf بیوشیمی مصور لیپینکات

preface

Biochemistry is the study of how our bodies utilize the nutritional substances in our diet to make building blocks, fuels, and communication molecules for our cells. It also includes the processes by which we convert chemicals within our bodies and eliminate chemicals from our bodies. This book provides a succinct and illustrative review of these complex mechanisms. In doing so, the book also offers examples of a useful organizational tool called a concept map. Here is an explanation of concept maps so that you may use them as you study biochemistry, and perhaps create your own concept maps in your studies.

Concept Maps

Students sometimes view biochemistry as a list of facts or equations to be memorized, rather than a body of concepts to be understood in context of the whole person. Details provided to enrich understanding of these concepts inadvertently turn into distractions. What seems to be missing is a guide, or type of road map—one that provides the student with an understanding of the context of how various topics fit together to tell a story.

In this text, a series of biochemical concept maps have been created to graphically illustrate relationships between ideas and connections between concepts. These are presented near the end of each chapter to show how the information can be grouped or organized. A concept map is, thus, a tool for visualizing the connections between concepts. Material is represented in a hierarchical fashion. With the most inclusive, most general concepts at the top of the map, and the more specific, less general concepts arranged beneath. The concept maps ideally function as templates or guides for organizing information. So the student can readily find the best ways to help with the integration of new information with knowledge they already possessed. Concept map construction is described below.

دانلود pdf بیوشیمی مصور لیپینکات

A: Concept boxes and links

Educators define concepts as “perceived regularities in events or objects.” In the biochemical maps, concepts include abstractions (e.g., free energy), processes (e.g., oxidative phosphorylation), and compounds (e.g., glucose 6- phosphate). These broadly defined concepts are prioritized with the central idea positioned at the top of the page. The concepts that follow from this central idea are then drawn in boxes (see figure, part A). The size of the type indicates the relative importance of each idea. Lines are drawn between concept boxes to show which are related. The label on the line defines the relationship between two concepts, so that it reads as a valid statement (i.e., the connection creates meaning). The lines with arrowheads indicate in which direction the connection should be read.

B: Links to other parts of a map

Unlike linear flow charts or outlines, concept maps may contain cross-links that allow the reader to visualize complex relationships between ideas represented in different parts of the map (see figure, part B) .Or between the map and other chapters in this book (see figure, part C) .Or to other books in the Lippincott Illustrated Reviews series (e.g., Lippincott® Illustrated Reviews: Cell and Molecular Biology) .

These links can help identify concepts that are central to more than one topic in biochemistry. Empowering students to be effective in clinical situations and on professional licensure examinations that require integration of material. These maps with links provide a visual aid to represent nonlinear relationships between facts, in contrast to cross-referencing within linear text and concepts. The first example of a complete concept map can be found at the end of Chapter 1 (Fig. 1.13).

دانلود pdf بیوشیمی مصور لیپینکات

ads
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Be sure to read the following:

Short Url Post
0