لوگوی مد اسمارت
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

در صورت ارسال نظر خود در مورد محصولات و خدمات ارائه شده در سایت، ایمیل کد تخفیف ویژه برای شما ارسال خواهد شد که می توانید محصولات مورد نظر خود را با تخفیف بیشتری خریداری کنید

دانلود pdf ایمونولوژی ابوالعباس

دسته بندی ها : ایمونولوژی, دانلودکده, کتاب دانلودی 6 اسفند 1399 the setka 39 مشاهده
دانلود pdf ایمونولوژی ابوالعباس

دانلود pdf ایمونولوژی ابوالعباس

دانلود pdf ایمونولوژی ابوالعباس (ویرایش ششم)

اهداف اصلی کتاب ایمونولوژی ابوالعباس ، از اولین چاپ ، ارائه مفاهیم فعلی در ایمونولوژی به طور فشرده و همچنین با جزئیات کافی بود که توسط دانشجویان این رشته قابل درک باشد ، و همچنین تأکید بر جنبه های بالینی ، از جمله پاتوژنز بیماری و توسعه درمانهای بدیع مبتنی بر دانش بنیادی ایمونولوژی. برای دانلود pdf ایمونولوژی ابوالعباس (ویرایش ششم) به ادامه مطلب توجه کنید.

ایمونولوژی پایه ابوالعباس

Basic Immunology (6th Edition) Functions and Disorders of the Immune System

دانلود pdf ایمونولوژی ابوالعباس

Free Download

Format : PDF

Size : 111 MB

PDF Quality : Great

Number of Pages : 339

Download Now

pdf ایمونولوژی ابوالعباس

ایمونولوژی پایه ابوالعباس
ایمونولوژی پایه ابوالعباس
ایمونولوژی پایه ابوالعباس
ایمونولوژی پایه ابوالعباس

preface

The sixth edition of Basic Immunology has been revised to include recent important advances in our knowledge of the immune system.

The original goals of this book, from the earliest edition, were to present current concepts in immunology cogently and also in sufficient detail that they would be understood by students of the discipline, as well as to emphasize clinical aspects, including disease pathogenesis and the development of novel therapies based on the basic science of immunology. These are the goals that we continue to strive for.

pdf ایمونولوژی ابوالعباس

With improving understanding of the normal immune response, we believe it is possible to present the fundamental knowledge in a concise way. In addition, there has been exciting progress in applying basic principles to understanding and treating human diseases, a topic that is of paramount interest for students of medicine and allied health sciences.

Foremost among these recent advances is the development of cancer immunotherapy, which dramatically illustrates how foundational science can be translated into clinical practice.

Basic Immunology

More specifically, we have focused on the following objectives. First, we have presented the most important principles governing the function of the immune system by synthesizing key concepts from the vast amount of experimental data that have emerged in the field of immunology.

Our judgment of what is most important is based largely on what is most clearly established by scientific investigation and is essential for understanding the major functions of the immune system.

pdf ایمونولوژی ابوالعباس

We have also prioritized content that is relevant to human health and disease. We have realized that in any concise discussion of complex phenomena, it is inevitable that exceptions and caveats cannot be considered in detail, so these have largely been omitted.

Second, we have focused on immune responses against infectious microbes, and most of our discussions of the immune system are in this context. Third, we have made liberal use of illustrations to highlight important principles, but we have reduced factual details that may be found in more comprehensive textbooks.

pdf ایمونولوژی ابوالعباس

Fourth, we have also discussed immunologic diseases from the perspective of principles, emphasizing their relation to normal immune responses and avoiding details of clinical syndromes and treatments. We have included selected clinical cases in an appendix to illustrate how the principles of immunology may be applied to common human diseases.

Finally, in order to make each chapter readable on its own, we have repeated key ideas in different places in the book. We feel such repetition will help students to grasp the most important concepts.

Basic Immunology

We hope that students will find this new edition of Basic Immunology clear, cogent, manageable, and enjoyable to read. We hope the book will convey our sense of excitement about how the field has evolved and how it continues to grow in relevance to human health and disease. Finally, although we were spurred to tackle this project because of our associations with medical school courses, we hope the book will be valued by students of allied health and biology as well. We will have succeeded if the book can answer many of the questions these students have about the immune system and, at the same time, encourage them to delve even more deeply into immunology.

Basic Immunology

Several individuals played key roles in the writing of this book. Our editor, James Merritt, has been an enthusiastic source of encouragement and advice. Our talented illustrator, David Baker, continues to effectively convert our ideas into pictures that are informative and aesthetically pleasing.

Our development editor, Rebecca Gruliow, has kept the project organized and on track despite pressures of time and logistics. Clay Broeker has moved the book through the production process in an efficient and professional manner. To all of them we owe our many thanks. Finally, we owe an enormous debt of gratitude to our families, whose support and encouragement have been unwavering.

Abul K. Abbas Andrew H. Lichtman Shiv Pillai

مقدمه

ویرایش ششم ایمونولوژی اساسی اصلاح شده است تا شامل پیشرفت های مهم اخیر در دانش ما از سیستم ایمنی باشد. اهداف اصلی این کتاب ، از اولین چاپ ، ارائه مفاهیم فعلی در ایمونولوژی به طور فشرده و همچنین با جزئیات کافی بود که توسط دانشجویان این رشته قابل درک باشد ، و همچنین تأکید بر جنبه های بالینی ، از جمله پاتوژنز بیماری و توسعه درمانهای بدیع مبتنی بر دانش بنیادی ایمونولوژی.

دانلود pdf ایمونولوژی ابوالعباس

اینها اهدافی است که ما همچنان برای رسیدن به آنها تلاش می کنیم. با بهبود درک پاسخ ایمنی طبیعی ، ما معتقدیم که ارائه دانش بنیادی به صورت مختصر امکان پذیر است.

علاوه بر این ، پیشرفت مهیبی در استفاده از اصول اساسی برای درک و درمان بیماری های انسان وجود داشته است ، موضوعی که مورد توجه دانشجویان پزشکی و علوم بهداشتی وابسته است. مهمترین پیشرفتهای اخیر توسعه ایمونوتراپی سرطان است ، که به طرز چشمگیری نشان می دهد چگونه علوم پایه را می توان به روش بالینی ترجمه کرد.

دانلود ایمونولوژی پایه ابوالعباس

به طور خاص ، ما بر اهداف زیر تمرکز کرده ایم. اول ، ما مهمترین اصول حاکم بر عملکرد سیستم ایمنی بدن را با سنتز مفاهیم کلیدی از مقدار گسترده ای از داده های تجربی که در زمینه ایمونولوژی پدید آمده است ، ارائه داده ایم.

قضاوت ما درباره مهمترین چیزها اساساً بر اساس آنچه توسط تحقیقات علمی به وضوح مشخص شده است و برای درک عملکردهای اصلی سیستم ایمنی بدن ضروری است. ما همچنین محتوایی را که مربوط به سلامتی و بیماری انسان است اولویت بندی کرده ایم.

دانلود pdf ایمونولوژی ابوالعباس

ما دریافته ایم که در هر بحث مختصر درباره پدیده های پیچیده ، اجتناب ناپذیر است که استثنائات و هشدارها را نمی توان با جزئیات در نظر گرفت ، بنابراین این موارد تا حد زیادی حذف شده اند. دوم ، ما بر روی پاسخ های ایمنی در برابر میکروب های عفونی تمرکز کرده ایم و بیشتر بحث های ما درباره سیستم ایمنی بدن در این زمینه است.

سوم ، ما برای برجسته سازی اصول مهم ، از تصاویر به صورت لیبرال استفاده کرده ایم ، اما جزئیات واقعی را که می توان در کتاب های درسی جامع تری یافت ، کاهش داده ایم.

دانلود pdf ایمونولوژی ابوالعباس

چهارم ، ما همچنین بیماریهای ایمنی را از منظر اصول مورد بحث قرار داده ایم ، بر رابطه آنها با پاسخهای ایمنی طبیعی و جلوگیری از جزئیات سندرم ها و درمانهای بالینی تأکید کرده ایم. ما موارد بالینی منتخبی را در پیوست آورده ایم تا نشان دهد چگونه اصول ایمونولوژی در بیماری های شایع انسان اعمال می شود.

سرانجام ، برای اینکه هر فصل به تنهایی قابل خواندن باشد ، ایده های کلیدی را در مکان های مختلف کتاب تکرار کرده ایم. احساس می کنیم چنین تکرارهایی به دانش آموزان کمک می کند تا مهمترین مفاهیم را درک کنند.

دانلود ایمونولوژی پایه ابوالعباس

ما امیدواریم که دانشجویان بتوانند این نسخه جدید از ایمونولوژی اساسی را بخوانند ، از بین ببرند ، قابل خواندن ، قابل کنترل و لذت بخش باشند. ما امیدواریم که این کتاب احساس هیجان ما را در مورد چگونگی تکامل این زمینه و چگونگی ادامه رشد آن در ارتباط با سلامت انسان و بیماری ها انتقال دهد.

دانلود pdf ایمونولوژی ابوالعباس

سرانجام ، اگرچه به دلیل ارتباط ما با دوره های دانشکده پزشکی ، ما را برای مقابله با این پروژه ترغیب کرده اند ، اما امیدواریم که این کتاب توسط دانشجویان بهداشت و زیست شناسی متحدین نیز مورد توجه قرار گیرد. ما موفق خواهیم شد اگر این کتاب بتواند به بسیاری از سوالاتی که این دانشجویان در مورد سیستم ایمنی بدن دارند پاسخ دهد و در عین حال آنها را تشویق کند که حتی بیشتر در زمینه ایمنی شناسی وارد شوند.

دانلود ایمونولوژی پایه ابوالعباس

چندین نفر نقش اصلی را در نوشتن این کتاب داشتند. سردبیر ما ، جیمز مریت ، منبع مشتاق تشویق و مشاوره بوده است. تصویرگر با استعداد ما ، دیوید بیکر ، همچنان به طور م ideasثر ایده های ما را به تصاویری آموزنده و زیباشناسانه تبدیل می کند.

سردبیر توسعه ما ، ربکا گرولیو ، علی رغم فشار زمان و تدارکات ، پروژه را مرتب و منظم نگه داشته است. كلی بروكر كتاب را به طریقی كارآمد و حرفه ای در فرآیند تولید منتقل كرده است. از همه آنها تشکر فراوان داریم. سرانجام ، ما به خانواده های خود که حمایت و تشویق آنها بی دریغ بوده است ، بدهکاری عظیمی مدیون هستیم.

ابوالعباس، اندرو لیچمن و شیو پیلای

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه :
  0